lasjour lassmed_stockholm.png

Låsöppning

  • Tappad eller stulen nyckel?
  • Sliten eller trasig nyckel?
  • Innelåst eller utelåst?
Vid en utelåsning eller innelåsning är vi snabbt på plats och öppnar dörrar dygnet runt i hela stor Stockholm, väl medveten om att kunden inte alltid har tid att vänta.

Vi har mångårig erfarenhet av låsöppningar och öppnar alla på marknaden förekommande lås. Vår erfarenhet och kompetens - din garanti för en professionell och effektiv service.

Ring 08 36 00 36 för snabb service, välkommen!Låssmed i Stockholm 121 30 Stockholm - 24 timmar jour - alla dagar - tel 08 36 00 36